Az Egri Dobó István Gimnázium az Oktatási Hivatal Bázisintézménye

Intézményünk, az Egri Dobó István Gimnázium az Oktatási Hivatal által meghirdetett pályázaton elnyerte az Oktatási Hivatal Bázisintézménye kitüntető címet, melynek viselésére 3 évig jogosult.

Rendkívül büszkék vagyunk arra, hogy a tantestület színvonalas, értékteremtő szakmai munkáját újabb címmel ismerték el. Örömmel osztjuk meg jó gyakorlatainkat, módszertani kultúránkat szakmai szolgáltatás formájában más intézmények pedagógusaival, tanulóival.

Mivel  érdemeltük ki ezt a címet és az azzal járó feladatokat a már eddigi elismeréseink mellett?

Az intézményvezetés és a pedagógusok pedagógiai szemléletét, gondolkodásmódját az innovációra, megújulásra törekvés jellemzi. Számos, az oktatás tartalmi, módszertani megújítását célzó pályázaton vettünk részt sikerrel, az évek során újszerű pedagógiai értékek teremtődtek. Tapasztalatainkat igyekeztünk megosztani már eddig is más intézmények pedagógusaival, diákjaival. Sok esetben szerveztünk városi, megyei szintű programokat, továbbképzéseket.

Tanáraink eredményes és sokrétű nevelő-oktató munkáját mutatja az is, hogy előminősített Referencia-Iskolaként, Kiváló Akkreditált Tehetségpontként, Ökoiskolaként, Pénziránytű Iskolaként,  DSD Iskolaként, a tanári mesterképzésben az Eszterházy Károly Egyetem Bázisintézményeként, és az ELTE Konfuciusz Intézet Kínai Oktatási Központjaként működünk alapfeladataink ellátása mellett.

Az intézmény jógyakorlatai:

Kapcsolattartó:

Dr, Prokainé Hajnal Zsuzsanna

telefonszám: 36/312-717

e-mail: titkar@dobo-eger.sulinet.hu

 

Mit kínálunk a pedagógusoknak, tanulóknak Bázisintézményként?

Iskolánk elsősorban tehetséggondozó programokat szeretne megosztani más intézményekkel a tanulói összetételéből következően, illetve olyan módszertani eljárásokat, programokat melyek elősegítik a tanulók motiválását, a tanulási folyamat eredményességét. Törekszünk a  komplex személyiségfejlesztésre,  a kiemelten fontos kompetenciák fejlesztésére is. 

Hisszük és valljuk azonban, hogy e programok nem tekinthetők pusztán tehetséggondozó programoknak, hanem elősegíthetik a tanulók korai lemorzsolódásának csökkentését is. Hiszen a változatos módszertani kultúrával rendelkező, a tanulókat motiválni képes pedagógus, a személyre szabott módszerek segítségével, a tevékenységközpontú oktatás szervezésével  a tanulók jobb eredményt érhetnek el, s ezáltal megelőzhető  a korai iskolaelhagyás.

Jó gyakorlataink megosztása mellett módszertani képzéseket kínálunk pedagógus kollégáinknak más intézményekből is.

A bemutató órákon, tanórán kívüli foglalkozásokon lehetőség van hospitálásra, majd azt követően szakmai megbeszélésre. Az intézményben dolgozó szaktanácsadóktól szaktárgyi, módszertani segítséget kérhetnek az érdeklődők, a tehetségfejlesztő pedagógus segíthet a tehetségazonosításban, tehetség tanácsadásban.

Definíciók

Szolgáltatások

Jógyakorlatok

I