Az iskola épülete:

GYMNASIUM
SOCIETATIS JESU
AUSPICE
DEO OPT. MAX.
FORMANDAE
BONIS MORIBUS LITTERIS
JUVENTUTI
POSITUM
1754.

Ez a latin nyelvû felirat díszíti barokk stílusban épült iskolánk homlokzatát. Jelentése a mai napig érvényes:

"A fiatalságunk jó erkölcsben és tudományokban való képzésére alapíttatott."

Az iskola története:

Az épületet a jezsuiták építették 1754-ben. A rend feloszlása után a ciszterciek kapták meg az épületet. 1787-tol királyi gimnáziumként muködött. A múlt században a hadsereg kaszárnyaként használta. 1890-ben Eger város képviseloi bezáratták,hogy városi támogatással egy állami reáliskolát hozzanak létre.

Bõvebben itt

Iskolánk nevét 1921-ben Dobó Istvánról kapta, a vitéz várkapitányról, aki 1552-ben megvédte a török támadástól az egri várat.

 

A 2. világháború után 1986-ig volt egy erdészeti osztály is, 1974-1994 között pedig a Lenkey János Honvéd Kollégium diákjai is tanultak itt. 1991 óta az iskola négy- és nyolcosztályos gimnáziumként mûködöik, majd a nyolcévfolyamos képzés szünetel Jelenleg négyosztályos rendszerben működik.. A képzés végén érettségi vizsgát tesznek, amellyel egyetemen vagy fõiskolán tanulhatnak tovább.

 

Ferenc Tamás: a Dobó épülete