A menzafizetések időpontjai 2017/2018.tanévben

 

Szeptember 11-e és 12-e  /hétfő és kedd/              Pótnap:19-e  /kedd/

Október 09-e és 10-e         /hétfő és kedd/             Pótnap: 27-e /kedd /

November 13-a és 14-e        /hétfő és kedd/           Pótnap: 21-e  /kedd/

December 11-e és 12-e        /hétfő és kedd/           Pótnap: 19-e /kedd/

 Pénztári óra: 7,30-tól 15 óráig van a menzafizetési napokon.

 

A térítési díj  teljes áron a 7-8 évfolyamosok részére 359.- Ft/ebéd,

a 9-13 évfolyamosok részére 391.- Ft/ebéd.

Amennyiben a tárgyhónapot követő hónapban nem kér ebédet a tanuló, azt írásban jelezze tárgyhó 25.-ig Ha elmulasztja, akkor az ebédrendelés megtörténik és a követező hónapra is ki kell fizetni.  Az eseti ebédlemondást (pl.: betegség miatt ) a tárgynapot megelőző nap  9,30 óráig kell a gazdasági irodában leadni vagy a  következő e-mai címre elküldeni:

 

szandi@dobo-eger.sulinet.hu

 Kérdéseivel fordulhat a 36/312-717-12 es melléken Szabó Andrea gazdasági ügyintézőhöz.

               Az új tanévben az étkezés igénybevételéhez új szülői nyilatkozatot kell kitölteni, amelyet az igazolásokkal ( MÁK-os igazolás, rendszeres gyermekvédelmi határozat, szakorvosi igazolás, stb.) együtt kell leadni. Kizárólag eredeti szülői nyilatkozatot fogadunk el a kedvezményes étkezésre jogosító igazolásokkal együtt.  A kedvezményre jogosító nyilatkozatot is kérnénk szépen kitölteni, aki  normatíva igénybevételére jogosult / 3 vagy több gyermekes, tartósan beteg, rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül/. A dokumentumok másolatként is benyújthatók, feltéve, hogy három hónapnál nem régebbiek. Azonban fenti esetekben írásban nyilatkozni kell arról, hogy a másolatként csatolt, illetve korábban csatolt dokumentumok tekintetében időközben nem következett be változás.

A térítési díj befizetése lehetséges átutalással is és készpénzzel is. A gördülékenyebb ügyintézés miatt az átutalást részesítenénk előnyben.  Amennyiben készpénzzel szeretne fizetni, azt csak a Dobó Gimnáziumban (Eger, Széchenyi u. 19.) teheti meg.

Amennyiben átutalással fizet a nyilatkozaton szükséges bejelölni ezt, és megadni hozzá a kért adatokat. Az utalás indítása kérjük, számlánként történjen. Az utalás megjegyzés rovatba kérem, minden estben tüntesse fel az:

                    Tárgyhavi számla számát (pl.: DB2017/xxx)